+381 65 55 666 14

Bore Tirića 60, 15000 Šabac

Chip Tuning

Profesionalni chip tuning po povoljnim cenama

DPF OFF

Profesionalno rešavanje DPF problema

EGR OFF

Profesionalno rešavanje EGR problema

ADBLUE OFF

Gašenje Adblue kod kamiona i poljoprivrednih mašina

Usluge

CHIP TUNING

DPF OFF

Naša usluga otklanjanja DPF filtera Vam pruža mogućnost da rešite problem sa DPF-om bez ikakvih posledica na rad i performanse motora. Uklanjanje se vrši prvo softverski, prepravkom parametaru u “mapi” vašeg auta tako da ECU neće primetiti nedostatak DPF filtera ili lose parameter senzora i „odvesti“ auto u takozvani servisni ili „safe mod“.

EGR OFF

ADBLUE OFF

Teretni program

Chip Tuning

Šta je Chip Tuning?

Chip tuning je nova definicija za ECU Remapping. Chip tuning je ranije zahtevao skidanje EEprom ili Flash memorije sa ECU-a, isčitavanje softvera na nekom programatoru, editovanje i vraćanje nazad u motorni računar (ECU). Softver unutar čipa je ono što se obično nazivamo “mapom”, a menjanje sadržaja te “mape” nazivamo remap. Ovakav vid chip tuning, isčitavanje programatorom, je sve manje zastupljen jer motorni računari od 2000.godine dobijaju nove protokole za komuniciranje preko ODB dijagnostičkog priključka, koji je danas već duži niz godina standard u autoindustriji. Ti protokoli (K-linija, L-linija, CAN-L, CAH-h…) omogućili su isčitavanje sadržaja ECU-a (“mape”) preko OBD porta što je u mnogome uticalo na popularizaciju Chip tuninga.

Izmena mape (remap)

Suština editovanja mape je ostala ista, promena određenih parametara kako bi se dobila efikasnost, a samim tim i snaga i ekonomičnost... Razlika između generacija ECU-a je zbog tehnološko-tehničkih promena i u veličini memorije koje se remapira. Veličina memorije se možemo reći duplira iz generaciju u generaciju. Postoji mnogo više parametara za kontrolu rada motora koje treba promeniti i prilagoditi, pa samim tim remap novijih ECu-a postaje komlikovaniji, ali i tuneru daje vise mogućnosti za fina podešavanja automobila naročito kod EcoTuning gde je akcenat stavljen na smanjenje potrošnje goriva.

Pojedini parametri motora

Važno je obezbediti optimalan odnos vazduha i goriva, tj. koeficijent AFR kako bi se osiguralo da smeša koju dobijamo teži idealnoj stehiometrijskoj smeši. Ovo u osnovnim crtama znači da motor ne radi sa siromašnom (previse vazduha, premalo goriva) ili bogatom (previse goriva, premalo vazduha) smešom, jer se i u jednom i u drugom slučaju to direktno odražava na ekonomičnost i snagu agregata. Takođe, AFR je bitan i sa ekološke strane jer nepravilan rad motora znači i vise štetnih izduvnih gasova.
Količina vazduha potrebna za optimalni rad motora obezbeđuje se preko turbo punjača ubrizgavanjem istog u komore za sagorevanje smeše. Od velikog je značaja odrediti pravu količinu vazduha za zadatu količinu goriva jer to direktno utiče na AFR koeficijent. Idealan odnos kome treba težiti je 14.7:1, znači da je za idealno sagorevanje 1cm³ goriva, potrebno 14.7cm³ vazduha.
Kod povećanja punjenja turbine i pojačanog pritisak goriva u rail-u motora je neminovno je će se povećati i EGT. Važno je da dodeliti EGT ključnu granicu, odnosno limiter koju ne bi trebalo nadmašiti kako bi se osigurala dugovečnost agregata. Ovo je takođe dobar alat u praćenju efikasnosti interkulera.
Dierktno je proporcionalan pritisku turbine i bitan za formiranje željene smeše za sagorevanje. Treba takođe obratiti posebnu pažnjuna limitere protoka dizni, koji su različiti u zavisnosti od tipa dizni i stanja istih.

Naši radovi

Kontakt

Chip Tuning

Bore Tirića 60
15000 Šabac,
Republika Srbija
Telefoni
P: +381 65 55 666 14
P: +381 60 02 262 17
Email
office@chip-tuning.rs